Webdesign: Ben Bontan


 

 

Historische Tuin en Museumkas

 

 

                   W e l k o m   b ij   de   Cu l t u u r    H i s t o r i s c h e    R o u t e    B l o k k e r

 

 

 

 

 

 

 

 

De druivenserre links van de bewaarschuur is een kniekas met een breedte van circa 8 meter en een lengte van 40 meter. De kas heeft een betonnen voeting met daarop op regelmatige afstand geplaatste houten kniespanten voorzien van korte, schuin geplaatste onderbenen. De spanten zijn bovenin verstijfd middels een licht getoogde stalen hanenbalk en een stalen makelaar waarvan de haaks omgezette top de nokgording draagt.
Op de spanten rusten houten gordingen die houten roeden dragen waarop rechthoekige glasruiten dakpansgewijs gespijkerd zijn.
De zijranden van de ruiten zijn afgekit met kaskit. In het midden van de kopse voor- en achterzijde van de kas bevindt zich een deur. 
In de dakvlakken zijn direct onder de nok dertien drieruits uitzetramen aangebracht, de zogenaamde luchtramen: zeven in het rechter dakvlak en zes in het linker.
Deze dakramen kunnen per kant gelijktijdig geopend en gesloten worden middels een zogenaamd luchtmechaniek, een inwendig systeem van stangen en kabels, dat bediend wordt door twee stalen windwerken ter weerszijden van de deur achter. De druivenranken worden tegen de wanden en het dak geleid met behulp van horizontale metaaldraden die aan de kniespanten bevestigd zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links:
De Historisch Tuin met de Alicante druiventrossen

 

Rechts:
De Historisch Tuin en Museumkas

 

 

 

De Stichting Cultuur Historische Route Blokker heeft als doelstelling het onder de aandacht brengen van de cultuurhistorie van het Westfriese dorp Blokker.
De Stichting Cultuur Historische Route Blokker heeft als doelstelling het onder de aandacht brengen van de cultuurhistorie van het Westfriese dorp Blokker.
 Home
 Route info
 Molen De Krijgsman
 Barmhartige Samaritaan
 Klooster Bethlehem
 Kloosterpoort Bethlehem
 Graftombe
 Historische Tuin
 Het Bangerter Rad
 Schoorsteen
 Bruine Beuk
 MAK Blokweer
 Kloosterpoort en tuin
 Beatles monument
 Werkgroepen
 Ontwikkelingen
 Het logo van Blokker
 Bestuur
 Links

 

 


 

 

U kunt de smakelijke pruimenwijn of wijn van eigen appels kopen of genieten van een kopje koffie of thee met huisgemaakte taart.
U kunt de museumkas bezoeken op afspraak. Tel. 06-53603811
Voor groepen bestaat de mogelijkheid voor een kopje koffie.

Bovenstaand ziet u de Historische Tuin en de Museumkas aan de Koewijzend 4 in Blokker. De Bangert was vroeger landelijk bekend als hét fruitteeltgebied van West-Friesland. De familie Balk en de werkgroep Historische Tuin zet zich in om de nog in goede staat verkerende druivenkas, een zogenaamde kniekas uit het eind van de jaren ´20 van de vorige eeuw, als cultureel erfgoed voor het nageslacht te behouden.
In de kas worden nog steeds de heerlijke Alicante-druiven gekweekt, maar ook pruimen, kiwi's en peren. Rond 1900 werden de eerste druivenserres, zoals de kassen toen werden genoemd, gebouwd als aanvulling op het inkomen van de tuinders.
Linksvoor op het perceel staat een door Jacob Balk geplante traditionele hoogstamboom, een blonde goudreinet, die deel uit maakt van de bescherming.

 
 
 

Rond 1926 stonden er in dit gebied 300 van deze druivenserres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het voorjaar blijft het krenten (het uitdunnen van de druiventrossen) een intensief handwerk.