Het logo / wapen van Blokker  

 

 

                   W e l k o m   b ij   de   Cu l t u u r    H i s t o r i s c h e    R o u t e    B l o k k e r

 

 

 

 

 

 

 

Het wapen van de voormalige gemeente Blokker is door de Hoge Raad van Adel in 1816 als volgt omschreven: "een veld van synopel (groen), beladen met een boom van goud, waarop drie kraaien van sabel". Vogels duiden in de heraldiek meestal het aantal dorpen aan in de gemeente aan. Dat gaat in dit geval ook op, want Blokker bestaat in die tijd uit de dorpen Westwoud, Wester- en Oosterblokker. Sinds 1414 vormden die drie dorpen de ‘Stede Westwoude’ .Een dorre boom duidt meestal op de aanwezigheid van een zogenaamde rechtsplaats. In Westwoud was die van oudsher bij de Zeven Groene Bomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beknopte historie van Blokker
In de Middeleeuwen, zo rond het jaar 1200, bestond de bodem van West-Friesland uit een moerassig veengebied. de eerste bewoners perkten hun eigen stuk veengebied af en groeven sloten die op de Koewijzend  en Zuidderdracht afwaterden. de grens aan de noord- en oostkant bestond uit kades of achterdichtingen. Westerblokker en Koewijzend/Bangert zijn gelegen op de breedte van een kreekrug (de opgevulde (dichtgeslibde bedding van een getijdegeul). die breedte loopt van manege de Eenhoorn tot ongeveer molen de Krijgsman. de zuidelijke dorpsgrens vormde de provinciale weg, de Blokdijk genoemd; de dijk van Blokker.

 

 

 

 

 Home
 Route info
 Molen De Krijgsman
 Barmhartige Samaritaan
 Klooster Bethlehem
 Kloosterpoort Bethlehem
 Graftombe
 Historische Tuin
 Het Bangerter Rad
 Schoorsteen
 Bruine Beuk
 MAK Blokweer
 Kloosterpoort en tuin
 Beatles monument
 Werkgroepen
 Ontwikkelingen
 Het logo van Blokker
 Bestuur
 Links

 

tot 1975 behoorden de dorpen Westerblokker, Oosterblokker, Binnenwijzend, Schellinkhout en Westwoud tot de stede Westwoude die in 1414 stadrechten kreeg. op 1 januari 1812 ontstond de gemeente Blokker, betaande uit Ooster- en Westerblokker. eind 2005 werd door de archeologische dienst van de gemeente Hoorn onderzoek gedaan aan de Bangert. Daar wwerden brughoofden, muur-, brug- en vloerresten en gebruiksvoorwerpen van het vrouwenklooster Bethlehem (1475-1573). bijzonder was de blootlegging van de begraafplaats waar de stoffelijke resten van meer dan 60 Augustinesser zusters begraven lagen. eerder, in 2003, is archeologisch onderzoek gedaan naar het monnikenklooster Onze Lieve Vrouwe ten Nieuwlicht aan de Koewijzend; ook wel het ‘pronkje van West-Friesland’ genoemd (1392-1573). ook hier zijn bijzondere vondsten gedaan.

De bodemgesteldheid van de kreekrug (zwavel, klei) was uitermate geschikt voor fruitteelt. verondersteld wordt dat monniken van klooster Nieuwlicht hier de bessenteelt begonnen zijn. In 1573 werd het klooster gesloopt uit angst dat het complex - tijdens de 80-jarige oorlog - dienst zou doen als uitvalsbasis voor de Spanjaarden voor aanvallen op Hoorn.
Van oorsprong was Blokker een lintdorp, vanwege de ligging op de kreekrug, met enkele zijpaden zoals de Kolenbergstraat (de vroegere Unjerstraat), die de verbinding vormt van de Westerblokker met de Koewijzend/Bangert.
Aan de vorm van de weglinten en een aantal oude gebouwen, boerderijen en woningen is het oude Blokker nog herkenbaar.
De gemeentelijke herindeling op 1 januari 1979 betekende dat Blokker en Zwaag werden samengevoegd met Hoorn en dat Oosterblokker met Westwoud en Hoogkarspel de nieuwe gemeente Bangert (een jaar later Drechterland genoemd) vormde. Deze splitsing is nog steeds voelbaar binnen de gemeenschap van de beide dorpen .
De afscheiding heeft ook gevolgen gehad voor de sociale- en culturele ontwikkeling in beide dorpen. in de oude situatie was de Boekert, waar het gemeentehuis, de veiling en het station lagen, het centrum van beide dorpen. Na de scheiding is daar hoegenaamd niets van over gebleven.  

Het huidige dorp Blokker is eigenlijk het vroegere Westerblokker en is een dorp binnen Hoorn geworden. Het woon- en leefgebied van Blokker is globaal gelegen tussen de Oostergouw, Koewijzend/Bangert, Noorderdracht (gemeente Drechterland), Westerblokker en IJsselweg. de buurt ten noord-oosten van de Kolenbergstraat (Wagenaarstraat, Plantage etc.) wordt gezien als het oude Blokker. Eind jaren zeventig zijn de buurten Westerhout (Appelbuurt) en Kloosterhout ten zuid-westen van de Kolenbergstraat gebouwd en later nog de Tortelduif en Zuiderhout. de Vriendschapslaan is het laatst gerealiseerde nieuwbouwproject in Blokker.

Het centrum van Westerblokker ligt rond de Hervormde Kerk op de hoek Kolenbergstraat/Westerblokker; in zekere zin zou je kunnen zeggen dat het Cultureel Centrum Pancratius het hart vormt van Oosterblokker. Op het parkeerterrein tegenover winkelcentrum de Beurs wordt traditioneel in september kermis gevierd. In Oosterblokker gebeurt dat in het derde weekend van juni tegenover café de Harmonie. In 2002 verhuisde voetbalvereniging de Blokkers naar het nieuwe sportcomplex de ‘Fruittuinen’ en ligt centraal tussen Ooster- en Westerblokker in. Binnen beide dorpen maken – ondanks de scheiding – gebruik van elkaars faciliteiten op het gebied van sport en cultuur. Binnen de beide dorpen zijn de volgende verenigingen en stichtingen actief:

Cultureel
Blokkerder dansgroep
Blokkerse Oldtimer Club
Carnavalsvereniging de Blockeniers
Stichting Cultuur Historische Route Blokker
Jeugdvolksdansgroep Koftos
Muziekvereniging St. Pancratius
Oranjevereniging Blokker-Oosterblokker
Seniorenbond Pancratius
Stichting Jumilage Blokker-Beersel
Stichting Blokweer Groen
Stichting MAK Blokweer
Toneelvereniging Michael
Toneelvereniging Kunst Naar Kracht
Wandelsportvereniging UDI-SOS

Sportief
Biljartvereniging Tot Ons Genoegen
Biljartvereniging Het Gouden Hoofd
Biljartvereniging de Harmonie
Bridgeclub Harmonie
Handbalvereniging S+K Blokker
Nibbic Hippics (Manege de Eenhoorn)
Ringsteekvereniging In Harmonie
Schietsportvereniging de Vrijheid
Tennisvereniging Wings
Voetbalvereniging de Blokkers
Zaalvoetbalvereniging Het Gouden Hoofd
Zaalvoetbalvereniging De Harmonie
 

De Stichting Cultuur Historische Route Blokker heeft als doelstelling het onder de aandacht brengen van de cultuurhistorie van het Westfriese dorp Blokker.

 

De Stichting Cultuur Historische Route Blokker heeft als doelstelling het onder de aandacht brengen van de cultuurhistorie van het Westfriese dorp Blokker.