De Graftombe met knielende zuster 

 

 

                   W e l k o m   b ij   de   Cu l t u u r    H i s t o r i s c h e    R o u t e    B l o k k e r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bouw van de graftombe op de hoek Westerblokker/Kolenbergstraat in Blokker
in vogelvlucht

 

 

Het Klooster Bethlehem, 1475-1573.

Aan de Bangert in Blokker stond in de middeleeuwen een klooster voor vrouwen. Het begon als een klein gebouw, bewoond door enkele zusters. Het aantal zusters groeide snel en in 1494 bouwden zij een kapel om te bidden en te zingen en kregen een eigen begraafplaats. In de 16de eeuw groeide het uit tot een compleet klooster met kruidentuin, boomgaard, bijgebouwen en brouwerij. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd het gereformeerde geloof enige toegestane godsdienst. De kloosters, waaronder Bethlehem, werden in 1573 opgeheven en daarna gesloopt.

Tijdens de opgravingen aan de Bangert in 2008 zijn er een groot aantal skeletten van de nonnen opgegraven die donderdag 28 oktober 2010  in Blokker werden herbegraven.

Zie ook de pagina Klooster Bethlehem
Kijk voor de locatie op de pagina Route 

 

Wethouder Roger Tonnaer hield een mooie toespraak voorafgaand aan de herbegraving van de zusters.
 Home
 Route info
 Molen De Krijgsman
 Barmhartige Samaritaan
 Klooster Bethlehem
 Kloosterpoort Bethlehem
 Graftombe
 Historische Tuin
 Het Bangerter Rad
 Schoorsteen
 Bruine Beuk
 MAK Blokweer
 Kloosterpoort en tuin
 Beatles monument
 Werkgroepen
 Ontwikkelingen
 Het logo van Blokker
 Bestuur
 Links

 

De Stichting Cultuur Historische Route Blokker heeft als doelstelling het onder de aandacht brengen van de cultuurhistorie van het Westfriese dorp Blokker.
De Stichting Cultuur Historische Route Blokker heeft als doelstelling het onder de aandacht brengen van de cultuurhistorie van het Westfriese dorp Blokker.
 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 
Wethouder Tonnaer hield een mooie toespraak voorafgaand aan de herbegraving van de zusters.
 
 

Opgegraven zusters terug in Blokkerse bodem

Eind 2005 speurden archeologen van de gemeente Hoorn aan de Bangert in Blokker naar restanten van het middeleeuwse vrouwenklooster Bethlehem. Zij troffen daar de stoffelijke resten aan van 64 kloosterzusters. De Stichting Cultuurhistorische Route Blokker heeft zich vervolgens ingezet om de zusters opnieuw in Blokker te begraven. Met als tastbaar resultaat dat vrijwilligers van de stichting samen met wethouder erfgoed Roger Tonnaer de herbegraving op donderdag 28 oktober konden uitvoeren. Zij hebben de kistjes met de stoffelijke resten in een tombe bij de Protestantse Kerk Westerblokker geplaatst en de grafkelder van een deksteen voorzien.

In 2005 waren archeologen van de gemeente Hoorn bezig met het opgraven van het middeleeuwse vrouwenklooster Bethlehem aan de Bangert in Blokker. Het klooster dateert uit de periode 1475 1572 en het aanpalende kerkhof uit de periode 1494 1572. De archeologen vonden aardewerk en munten, maar ook de stoffelijke resten van 64 personen. Zestien van de skeletten bleken mannen, die blijkbaar op het kerkhof van het vrouwenklooster begraven zijn.

In Blokker gingen stemmen op om de stoffelijke resten na bestudering in het archeologisch depot van de gemeente Hoorn terug te brengen naar Blokker en daar opnieuw te begraven. De werkgroep Kloosters van de Stichting Cultuurhistorische Route heeft zich daar samen met de Protestantse Kerk Westerblokker en de gemeente Hoorn over ontfermd. De leden van de werkgroep zorgden voor 45 kisten, de tombe en een beeld van een knielende zuster, vervaardigd door beeldhouwer Henny Bulsing. Op het kerkhof van de Protestantse Kerk van Westerblokker, de voormalige katholieke H. Michaelkerk, is een fraaie plek gevonden om de tombe aan te leggen. De grafkelder maakt nu deel uit van de cultuurhistorische route in Blokker, die onder andere ook langs een opnieuw opgebouwde kloostermuur leidt.

Voor de opgegraven skeletten zijn kleine houten kisten gemaakt, die zijn voorzien van het kruis van de Kruisbroeders. De kisten worden overzichtelijk in de tombe geplaatst, zodat ze zo nodig voor nader onderzoek naar boven kunnen worden gehaald.

Hoorn, 28 oktober 2010

 

De beeldhouwer Henny Bulsing bezig met het beeld van de knielende zuster

Het prachtig door Henny Bulsing gebeeldhouwde beeld van de knielende zuster

Er was zeer veel belangstelling dinsdag 2 november 2010 bij de onthulling van het beeld van de knielende zuster. De voorzitter van de stichting Cultuur Historische Route Blokker Coos Schouten hield een mooie toespraak evenals Wim van Hilten namens de Hervormde Kerk in Blokker, Bert Balk  namens de kloosterwerkgroep en Christiaan Schrickx namens de archeologische dienst Gemeente Hoorn.

Foto boven: Bert Balk                     Cristiaan Schrickx

Het definitieve graf van de nonnen met de prachtige steen en het schitterend door Henny Bulsing gebeeldhouwde beeld van een knielende zuster

Het maken en storten van de betonnen fundering, september 2010

De betonnen fundering is klaar

Het metselen van de muren voor de graftombe

De beeldhouwer Henny Bulsing bezig met de
knielende zuster.

Hier ziet u het met de hand polijsten van de sokkel voor het beeld van de knielende zuster.

Een trotse Henny Bulsing met zijn beeld.

Het beeld van de knielende zuster in wording.

 

De steen is geplaatst, ook wethouder Tonnaer droeg zijn steentje bij. Dinsdagavond 2 november zal het eindresultaat van het beeld van de knielende zuster worden onthuld. Zij zal worden geplaatst op de hierboven op de foto zichtbare sokkel.

Webdesign: Ben Bontan,  Opkamer 3,  1689 DE Zwaag
Tel. mobiel: 06 22 00 70 48 
 benbontan@planet.nl