Historische Stolpboerderij "De Barmhartige Samaritaan" 

 

 

                   W e l k o m   b ij   de   Cu l t u u r    H i s t o r i s c h e    R o u t e    B l o k k e r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Home
 Route info
 Molen De Krijgsman
 Barmhartige Samaritaan
 Klooster Bethlehem
 Kloosterpoort Bethlehem
 Graftombe
 Historische Tuin
 Het Bangerter Rad
 Schoorsteen
 Bruine Beuk
 MAK Blokweer
 Kloosterpoort en tuin
 Beatles monument
 Werkgroepen
 Ontwikkelingen
 Het logo van Blokker
 Bestuur
 Links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De “Barmhartige Samaritaan” aan de Westerblokker 39, anno 2010.
Dit is een van de oudste en mooiste stolpboerderijen van West-Friesland.
De bouw van “De Barmhartige Samaritaan” in 1659 moet zijn gefinancierd door een investeerder uit de stad, waarschijnlijk Amsterdam. Door stedelingen gefinancierde boerderijen hebben een afgescheiden kamer, de pronkkamer of herenkamer genoemd, waar de geldschieter in de zomer kon verblijven.

Het uiterlijk, met de afwisselende stenen in de bogen en het trapgeveltje, heeft een zekere stedelijke allure. De bekendste voorbeelden van dergelijke boerderijen zijn wel de stolpboerderijen de “Eenhoorn”  en de “Lepelaar”  in de droogmakerij de Beemster.

De boerderij is een aantrekkelijk voorbeeld van de zuivere Westfriese stolphoeve, waarvan het vierzijdig rieten tentdak, met korte nok, op de vier staanders met opleggers van het hooivak rust. In het voorste gedeelte is het voorhuis gebouwd, dat hier met een topgevel verhoogd is en daardoor wellicht nog herinnert aan de oudere vorm met het apart, verder uitstekend woongedeelte. Terzijde de inrit naar de naast het hooivak gelegen z.g. ‘dars’.

 

De Stichting Cultuur Historische Route Blokker heeft als doelstelling het onder de aandacht brengen van de cultuurhistorie van het Westfriese dorp Blokker.
De Stichting Cultuur Historische Route Blokker heeft als doelstelling het onder de aandacht brengen van de cultuurhistorie van het Westfriese dorp Blokker.

 


 

 

 

 
 
De voorgevel en slechts een klein gedeelte van de zijgevel bestaan uit baksteen. Het woongedeelte heeft een sierlijke trapgevel met natuurstenen dekplaten en waterslagen en een toppilaster op het kopje. Het kalf boven de getoogde deur is versierd met een gesneden voorstelling van de ‘Barmhartige Samaritaan’ en het jaartal ‘1659’. Het boogveld heeft, evenals dat boven het topvenster, siermetselwerk van rode en gele baksteen; de zijgevel bij de inrit is met gele vlechtingen afgeschuind. Ook de schoorsteen met een rond-, zeskantig- en vierkantgedeelte heeft wiermetselwerk in spiralen. De ingang van het woonhuis komt uit in een kamer met plavuizen vloer. Drie wanden zijn van eikenhout (wagenschot). De buitenwand is van wit gestukadoord pleisterwerk. De rode kamer aan de straatkant heeft een oud-hollandse hangschouw. In het midden van de schouw is een gietijzeren zwarte haardplaat. Deze donkere strook heet de ‘rookbaan’. Naast de schouw zijn twee bedsteden, die uitsteken in de hooiberg. Onder de vloer van de rode kamer zit nog een klein keldertje. In de woon- en eetkamer is een dubbele schouw, die van een latere datum is dan die in het voorhuis. In de traditionele stolp werd de voordeur zelden gebruikt. Het was de gewoonte om door de ‘koestal’ binnen te komen. De voordeur werd ‘lijkdeur’ genoemd en had een levensboom in het bovenlicht; alleen doden en bruidsparen maakten er gebruik van. In de zomer verplaatste het dagelijks leven van de boerenfamilie zich naar de ‘koestal’. Het vee stond in de wei en de stal werd ingericht als zomerverblijf. Daartoe werd de hele stal opnieuw geschilderd. Er kwam zand op de vloer, de ‘grup’ werd afgedekt en het meubilair verplaatst. In 1988 - 1989 is de boerderij in opdracht van Stichting Stadsherstel Hoorn gerestaureerd en in 1990 overgedragen aan de Vereniging Hendrick de Keyser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De stolpboerderij wordt gekenmerkt door een vierkante constructie van palen met horizontale dekbalken. Op deze gebinten rust het dak. Tussen deze palen is de hooiopslag, het vierkant. Daaromheen liggen de gebruiksruimten: de woonvertrekken, de koestal en de dars. Bij de dars bevinden zich de darsdeuren waardoor het graan of hooi werd binnengebracht. Deze grote deuren zitten bij de Barmhartige Samaritaan aan de voorzijde.

 

 

 

 

 

Webdesign: Ben Bontan,  Opkamer 3,  1689 DE Zwaag
Tel. mobiel: 06 22 00 70 48 
 benbontan@planet.nl