Historische Molen "De Krijgsman" 

 

 

                   W e l k o m   b ij   de   Cu l t u u r    H i s t o r i s c h e    R o u t e    B l o k k e r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links:
luchtfoto van de ‘molenbuurt’.
De boerderij rechts van de molen maakte plaats voor een moderne bungalow.

 

 

Molen de Krijgsman
De huidige Krijgsman werd in 1897 gebouwd. Het is een achtkantige korenmolen met stelling. De landschappelijke waarde van het historische monument is bijzonder groot. Reeds in 1602 werd ter plaatse een molen gebouwd.

Storm
In 1862 waaide deze molen om en werd vervangen door een lage, achtkantige stellingmolen; de Krijgsman. In “Het Westfriese leven rond 1860 op de boerderij” lezen we: Tijdens een zware storm waaide de korenmolen aan de Noorderdracht omver. De molenaar was ineens brodeloos. In zijn nood wende hij zich tot de burgemeester (Joris de Boer) met een verzoek om in de gemeente met een lijst te mogen rondgaan. “Dat mag je wel”, zei burgemeester, “maar den moet je ’t eerst bai main komme”. Toen de burgemeester de lijst van de molenaar inzag, tekende hij voor 300 gulden. De molenaar stond perplex en zei: “Nouw, nouw burgemeister, u heb ‘r goed over docht”. “Ja”, zei de burgemeester “an ’n paar guldens heb je niks”.

 Home
 Route info
 Molen De Krijgsman
 Barmhartige Samaritaan
 Klooster Bethlehem
 Kloosterpoort Bethlehem
 Graftombe
 Historische Tuin
 Het Bangerter Rad
 Schoorsteen
 Bruine Beuk
 MAK Blokweer
 Kloosterpoort en tuin
 Beatles monument
 Werkgroepen
 Ontwikkelingen
 Het logo van Blokker
 Bestuur
 Links

 

De Stichting Cultuur Historische Route Blokker heeft als doelstelling het onder de aandacht brengen van de cultuurhistorie van het Westfriese dorp Blokker.
De Stichting Cultuur Historische Route Blokker heeft als doelstelling het onder de aandacht brengen van de cultuurhistorie van het Westfriese dorp Blokker.
Bliksem
In september 1896 sloeg de bliksem in en verbrandde de molen. Voor de herbouw werd gebruik gemaakt van de uit 1751 daterende pelmolen ‘de Bootsman’ uit Zaandam-Oost. In 1915 werd er onderin de molen een dieselmotor met enkele koppels maalstenen opgesteld die later door een electromotor werd vervangen. Dit leidde er toe dat de molen in 1925 buiten bedrijf werd gesteld. In de crisisjaren werd de windmolen weer maalvaardig gemaakt en in bedrijf genomen. Omstreeks 1950 kwam hier echter weer een einde aan. In de jaren zeventig is de molen uitwendig gerestaureerd d.m.v. het Rabobankfonds en sindsdien wordt hij regelmatig weer in werking gesteld. Leuk detail: in 1922 is aan het onderachtkant een later weer verdwenen naambord aangebracht, voorstellende een krijgsman met daarbij het opschrift: “Molen de Krijgsman oud van dagen en niet verslagen.”
Vanaf 1997 is de molen weer operationeel als oud windmaalbedrijf.

 

 

 


 

 

Webdesign: Ben Bontan,  Opkamer 3,  1689 DE Zwaag
Tel. mobiel: 06 22 00 70 48 
 benbontan@planet.nl

 

 
 
Dit authentieke bord heeft in de beginjaren aan de molen gehangen en is in de tweede wereldoorlog opgestookt. Binnenkort wordt dit vernieuwde bord weer herplaatst aan de molen De Krijgsman.
Molen De Krijgsman anno 1898

Installatie om de meelzakken naar beneden te takelen

Molen
De Krijgsman
anno 2011